دکورو

#دکورو

یه شام خاطره انگیز با گروه حرفه ای طراحی و اجرای محیط های درمانی خصوصا دندونپزشکی "دکورو"...به امید موفقیت و درخشش روز افزون این گروه عاااالی...
#دکورو #طراحی_مطب #دندانپزشکی
3 years ago
.
😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما :
@decoroposter
📌لینک کانال،سایت و اینستاگرام در Info 🔝
💵قیمت هر متر مربع👌: 40 هزار تومان
#mental72
#3Dposter
#decoro
#دکورو
#پوستر
#پوستردیواری_سه_بعدی
#پوستر_خلاقانه
#پوستر_دیواری_قابل_شستشو
#پوستر_کودک
#پوستر_تصویر
#پوستر_هنری
#پوستر_منظره
#پوستر_طبیعت
#پوستر_اتاق_کودک
#پوستر_اتاق_خواب
#پوستر_انتزاعی
#پوستر_چهره
#پوستر_گل
#پوستر_حیوانات
#پوستر_ورزشی
#پوستر_سنگ_چوب
#طبیعت
#مدرن
3 years ago
10% تخفیف ویژه بمناسبت ایام پایان سال😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما :
@decoroposter
📌لینک کانال،سایت و اینستاگرام در Info 🔝
💵قیمت هر متر مربع👌: 55 هزار تومان

#3Dposter
#decoborna
#دکورو
#پوستر
#پوستردیواری_سه_بعدی
#پوستر_خلاقانه
#پوستر_دیواری_قابل_شستشو
#پوستر_کودک
#پوستر_تصویر
#پوستر_هنری
#پوستر_منظره
#پوستر_طبیعت
#پوستر_اتاق_کودک
#پوستر_اتاق_خواب
#پوستر_انتزاعی
#پوستر_چهره
#پوستر_گل
#پوستر_حیوانات
#پوستر_ورزشی
#پوستر_سنگ_چوب
#طبیعت
#مدرن
2 years ago
.
😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما :
@decoroposter
📌لینک کانال،سایت و اینستاگرام در Info 🔝
💵قیمت هر متر مربع👌: 55 هزار تومان
#mental121
#3Dposter
#decoro
#دکورو
#پوستر
#پوستردیواری_سه_بعدی
#پوستر_خلاقانه
#پوستر_دیواری_قابل_شستشو
#پوستر_کودک
#پوستر_تصویر
#پوستر_هنری
#پوستر_منظره
#پوستر_طبیعت
#پوستر_اتاق_کودک
#پوستر_اتاق_خواب
#پوستر_انتزاعی
#پوستر_چهره
#پوستر_گل
#پوستر_حیوانات
#پوستر_ورزشی
#پوستر_سنگ_چوب
#طبیعت
#مدرن
3 years ago
😍پوستر حیوانات😍 😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا
بیش از یک میلیون طرح متنوع
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما:
telegram.me/hmerati
📌لینک تلگرام در Info 🔝
💵قیمت هر متر مربع👌:60 هزار تومان

#3dposter
#decoborna
#دکورو
#پوستر
#پوستردیواری_سه_بعدی
#پوستر_خلاقانه
#پوستر_دیواری_قابل_شستشو
#پوستر_کودک
#پوستر_تصویر
#پوستر_هنری
#پوستر_منظره
#پوستر_طبیعت
#پوستر_اتاق_کودک
#پوستر_اتاق_خواب
#پوستر_انتزاعی
#پوستر_چهره
#پوستر_گل
#پوستر_حیوانات
#پوستر_ورزشی
#پوستر_سنگ_چوب
#طبیعت
#مدرن
#پوستر3D
#پوستردیواری
#پوسترخاص
#پوستر_دیواری
#پوستردیواري
#پوستر_سه_بعدی
2 years ago
10%تخفیف ویژه ایام پایان سال
😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا
بیش از یک میلیون طرح متنوع
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما :
@decoroposter
📌لینک کانال،سایت و اینستاگرام در Info 🔝
💵قیمت هر متر مربع👌: 60 هزار تومان

#3dposter
#decoborna
#دکورو
#پوستر
#پوستردیواری_سه_بعدی
#پوستر_خلاقانه
#پوستر_دیواری_قابل_شستشو
#پوستر_کودک
#پوستر_تصویر
#پوستر_هنری
#پوستر_منظره
#پوستر_طبیعت
#پوستر_اتاق_کودک
#پوستر_اتاق_خواب
#پوستر_انتزاعی
#پوستر_چهره
#پوستر_گل
#پوستر_حیوانات
#پوستر_ورزشی
#پوستر_سنگ_چوب
#طبیعت
#مدرن
#پوستر3D
#پوستردیواری
#پوسترخاص
#پوستر_دیواری
#پوستردیواري
#پوستر_سه_بعدی
2 years ago
10% تخفیف ویژه ایام پایان سال
😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا
بیش از یک میلیون طرح متنوع
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما :
@decoroposter
📌لینک کانال،سایت و اینستاگرام در Info 🔝
💵قیمت هر متر مربع👌:60 هزار تومان

#3dposter
#decoborna
#دکورو
#پوستر
#پوستردیواری_سه_بعدی
#پوستر_خلاقانه
#پوستر_دیواری_قابل_شستشو
#پوستر_کودک
#پوستر_تصویر
#پوستر_هنری
#پوستر_منظره
#پوستر_طبیعت
#پوستر_اتاق_کودک
#پوستر_اتاق_خواب
#پوستر_انتزاعی
#پوستر_چهره
#پوستر_گل
#پوستر_حیوانات
#پوستر_ورزشی
#پوستر_سنگ_چوب
#طبیعت
#مدرن
#پوستر3D
#پوستردیواری
#پوسترخاص
#پوستر_دیواری
#پوستردیواري
#پوستر_سه_بعدی
2 years ago
10% تخفیف ویژه به مناسبت ایام پایان سال😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما :
@decoroposter
📌لینک کانال،سایت و اینستاگرام در Info 🔝
💵قیمت هر متر مربع👌: 55 هزار تومان

#3Dposter
#decoborna
#دکورو
#پوستر
#پوستردیواری_سه_بعدی
#پوستر_خلاقانه
#پوستر_دیواری_قابل_شستشو
#پوستر_کودک
#پوستر_تصویر
#پوستر_هنری
#پوستر_منظره
#پوستر_طبیعت
#پوستر_اتاق_کودک
#پوستر_اتاق_خواب
#پوستر_انتزاعی
#پوستر_چهره
#پوستر_گل
#پوستر_حیوانات
#پوستر_ورزشی
#پوستر_سنگ_چوب
#طبیعت
#مدرن
2 years ago
%10 تخفیف ویژه ایام پایان سال
😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا
بیش از یک میلیون طرح متنوع
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما :
@decoroposter
📌لینک کانال،سایت و اینستاگرام در Info 🔝
💵قیمت هر متر مربع👌: 55 هزار تومان

#3dposter
#decoborna
#دکورو
#پوستر
#پوستردیواری_سه_بعدی
#پوستر_خلاقانه
#پوستر_دیواری_قابل_شستشو
#پوستر_کودک
#پوستر_تصویر
#پوستر_هنری
#پوستر_منظره
#پوستر_طبیعت
#پوستر_اتاق_کودک
#پوستر_اتاق_خواب
#پوستر_انتزاعی
#پوستر_چهره
#پوستر_گل
#پوستر_حیوانات
#پوستر_ورزشی
#پوستر_سنگ_چوب
#طبیعت
#مدرن
#پوستر3D
#پوستردیواری
#پوسترخاص
#پوستر_دیواری
#پوستردیواري
#پوستر_سه_بعدی
2 years ago
👑😍#فروشگاه _مجزی_دکورو
#پوستر های _سه_بعدی 
با بیش از یک میلیون طرح مختلف در ابعاد دلخواه شما😍👑
✈#ارسال به تمام نقاط کشور✈
🌷🌷با بهترین کیفیت #چاپ🌷🌷
خرید راحت و آسان کیفیت عالی 
@decoroposter
 📞02166019635
📞09128989083
#پوستردیواری_سه_بعدی
#حراج
#پوسترچهره
#پوستر3d
#سالن_زیبایی
#دکوراسیون_داخلی
#کاغذدیواری_کلاسیک
#پرده_چاپی
#دکورو
#decor
#کاغذدیواری_مدرن
7 days ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مرکز پزشکی دندانپزشکی ماکان مهر توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: سعادت آباد
متراژ:150مترمربع 
اتاق لیزر عکس دوم آبدارخانه
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#بازسازی_مطب
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
3 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر نصیری جم توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: آرژانتین
متراژ:230 مترمربع 
اتاق مدیریت
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#بازسازی_مطب
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
3 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر نصیری جم توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: آرژانتین
متراژ:230 مترمربع 
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
#بازسازی_مطب
3 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر نصیری جم توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: آرژانتین
متراژ:230 مترمربع 
اتاق دنتال
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
4 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر نصیری جم توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: آرژانتین
متراژ:230 مترمربع 
اتاق دنتال
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#بازسازی_مطب
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
4 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی خانم دکتر تاجیک توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: مجتمع تجاری اطلس مال
متراژ:130 مترمربع 
سالن انتظار
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
#بازسازی_مطب
5 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی خانم دکتر تاجیک توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: مجتمع تجاری اطلس مال
متراژ:130 مترمربع 
سالن انتظار
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#بازسازی_مطب
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
5 months ago
#طراحی‌و #اجرای #دکورو #سربندوجاکلیدی برنامه #اربعین #شہادت‌سردار‌سپهبد‌حاج‌قاسم‌سلیمانی
#افــــق‌گــرافــیــڪ
5 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی خانم دکتر تاجیک توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: مجتمع تجاری اطلس مال
متراژ:130 مترمربع 
سالن انتظار
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign

#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
#بازسازی_مطب
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
5 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی خانم دکتر تاجیک توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: مجتمع تجاری اطلس مال
متراژ:130 مترمربع 
سالن انتظار
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
#بازسازی_مطب
5 months ago
طراحی دکوراسیون داخلی مطب پزشکی آقای دکتر نعمت اللهی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: کاشانی
متراژ: 20 مترمربع 
دراین پروزه ما با چالش محدودیت فضا مواجه بودیم بنابراین سعی شد در طراحی از تمام فضا به بهترین شکل ممکن استفاده شود و همچنین با رعایت استانداردهای یک فصای درمانی از ایجاد زاویه در طراحی پرهیز شود برای بزرگتر نشان داده شدن فضا از رنگ های روشن استفاده شد.
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#بازسازی_مطب
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
7 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر حسینی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: شهریار
متراژ: 100 مترمربع 
سالن انتظار
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decoro
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
#بازسازی_مطب
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
7 months ago
طراحی دکوراسیون داخلی مطب قلب و عروف آقای دکتر نعمت اللهی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: کاشانی
متراژ: 20مترمربع 
اتاق معاینه
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
#بازسازی_مطب
7 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر معینی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: نیاوران
متراژ: 90 مترمربع 
بالکن طرح مدرن (ورق بزنید طرح کلاسیک رو هم ببینید)
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#بازسازی_مطب
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
7 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر معینی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: نیاوران
متراژ: 90 مترمربع 
سالن انتظار
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign

#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
#بازسازی_مطب
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
7 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر معینی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: نیاوران
متراژ: 90 مترمربع 
بالکن مدرن (ورق بزنید طراحی به سبک کلاسیک رو هم ببینید)
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor

#دکوراسیون_لوکس
#دکوراسیون_مطب_
#دکوراسیون_لاکچری_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_خاص_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_دندانپزشکی
#دکورو
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_مطب
#مطب
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی
#بازسازی_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مطب
#بازسازی_مطب
7 months ago
طراحی دکوراسیون داخلی مطب قلب و عروق آقای دکتر نعمت اللهی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: کاشانی 
متراژ: ۲۰ مترمربع 
اتاق معاینه 
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_مطب_ دندانپزشکی 
#دکوراسیون _مطب_لوکس 
# دکوراسیون _لاکچری_ مطب 
#دکورو پاییزی 
#دکوراسیون _خاص _مطب 
#طراحی _مطب _پوست _و_ مو 
#طراحی _نظارت _اجرا 
#نخجوانی _مرآتی 
# تغییر_ دکوراسیون _مطب
9 months ago
طراحی دکوراسیون داخلی مطب قلب و عروق آقای دکتر نعمت اللهی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: بلوار کاشانی
متراژ: ۲۰ متر مربع
اتاق معاینه
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
# تغییر_دکوراسیون_مطب 
#دکورو 
# نوسازی_ بازسازی _درمانگاه 
# دکورو_ پاییزی 
#طراحی _خاص _مطب _پوست 
#طراحی _مدرن 
#طراحی _خاص _مطب _پزشکی 
# دکوراسیون _لاکچری_ مطب 
#دکوراسیون _داخلی _خاص
#دکوراسیون _داخلی
9 months ago
جایTv

#دکورو کناف سرپل
#کناف_سرپل 
#کناف_کرمانشاه 
#کناف_ایران #دکوراسیون #دکوراسیون_منزل #دکوری_خاص #جایtv #کناف #سرپل_ذهاب 
#knauf_sarpol #knauf_iran #knauf #Knauf
9 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر معینی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: نیاوران
متراژ: 90 مترمربع 
آبدارخانه
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_مطب 
#دکوراسیون_داخلی 
#دکوراسیون_شیک 
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی 
#دکوراسیون_مطب _دندانپزشکی_کودکان
#طراحی_نظارت_اجرا 
#نوسازی_بازساری_درمانگاه
#تغییر_دکوراسیون_مطب
#دکورو
9 months ago
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر معینی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: نیاوران
متراژ: 90 مترمربع 
آبدارخانه
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#decoro
#decor_official 
#دکورو
#دکوراسیون_داخلی 
#دکور_خاص 
#دکوراسیون_شیک 
#دکوراسیون_مطب
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی 
#طراحی_مطب_پزشکان 
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#نخجوانی_مرآتی
#دکوروپاییزی
9 months ago
😍پوستر کودک 😍 😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا
بیش از یک میلیون طرح متنوع
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما:
telegram.me/hmerati
📌لینک تلگرام در Info 🔝

#3dposter
#decoborna
#دکورو
#پوستر
#پوستردیواری_سه_بعدی
#پوستر_خلاقانه
#پوستر_دیواری_قابل_شستشو
#پوستر_کودک
#پوستر_تصویر
#پوستر_هنری
#پوستر_منظره
#پوستر_طبیعت
#پوستر_اتاق_کودک
#پوستر_اتاق_خواب
9 months ago
طراحی دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی خانم دکتر ملایی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: بلوار کاشانی
متراژ: 40 متر مربع
سلان انتظار
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_داخلی #دکورو #دکوراسیون_شیک #دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی #درمانگاه #دکوراسیون_خاص #طراحی_خاص_مطب_پزشکی
 #طراحی_نظارت_اجرا #طراحی_مدرن #طراحی_مطب_دندانپزشکی_کودکان
9 months ago
طراحی دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی خانم دکتر ملایی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: بلوار کاشانی
متراژ: 40 متر مربع
اتاق دنتال
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_داخلی
#دکورو
#مطب_پوست
#کلینیک
#درمانگاه
#بازسازی
#دکوراسیون_مطب
#دکوراسیون_خاص
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی 
#طراحی_نظارت_اجرا 
#طراحی_مدرن 
#طراحی_خاص_مطب_پزشکی 
#طراحی
9 months ago
طراحی دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی خانم دکتر ملایی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: بلوار کاشانی
متراژ: 40 متر مربع
اتاق دنتال
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_داخلی #دکورو #دیزاین_مطب #دکوراسیونداخلی #دکوراسیون_خاص #دیزاین _لاکچری #طراحی #طراحی _ مطب_ دندانپزشکی #طراحی_خاص_مطب_پوست _مو #طراحی_مدرن #طرآحی_مدرن _درمانگاه #طراحی_نظارت_اجرا
9 months ago
🤓طراحي و اجراي كمد و دكوري منزل مسكوني آقاي مرتضوي. 😜. طراحي فوق با دو متريال ممبرن و هاي گلاس ترك به كارفرما پيشنهاد شده است😍#بازسازي #دکوری_خاص #دکوراسیون_ویلا #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل ##دکوراسیون_خانه #دکوراسیون_اداری #دکوراسیون_مغازه #دکوراسیون_داخلی_منزل #دکورو#decoroarch
10 months ago
طراحي و اجراي منزل مسكوني آقاي پيروزفر به سبك كلاسيك با توجه به اينكه از مبل هاي موجودشون در طراحي استفاده شده و همچنين سقف موجود 🤓😎😎😎😎 #دكوراسيون_مدرن #دكوراسيون_منزل #دكوراسيون_داخلي #دكوراسيون_لوكس #دكوراسيون_كلاسيك #دكوراسيون_لاكچري #طراحي_نما #طراحي_منزل #طراحي_داخلي #طراحي_دكوراسيون ##decoroarch #دکورو
10 months ago
طراحی دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی خانم دکتر ملایی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: بلوار کاشانی
متراژ: 40 مترمربع 
اتاق دنتال پذیرش (میز منشی)

تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_متفاوت 
#دکورو
#دکوراسیون_مطب_پوست_مو 
#دکوراسیون_داخلی_خاص 
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی 
#دکوراسیون_مطب_پوست_مو 
#طراحی_مطب_پوست_مو 
#طراحی_مطب_دندانپزشکی_کودکان 
#طراحی_درمانگاه 
#طراحی_نظارت_اجرا
#طراحی_نظارت_اجرا_ساختمان_مدرن 
#decor 
#decoro 
#decoro 
این پروژه با چالش کمبود فضا مواجه بود بنابراین طراحی طوری انجام شد که از فضا بیشترین استفاده بشه و در نهایت تونستیم دو یونیت در این مطب داشته باشیم.
10 months ago
طراحی دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی خانم دکتر ملایی توسط شرکت مهندسی دکورو
موقعیت: بلوار کاشانی
متراژ: 40 مترمربع 
اتاق دنتال
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_داخلی 
#دکوراسیون_داخلی_خاص 
#دکوراسیون_داخلی_مطب
#طراحی
#دکورو
#طراحی_درمانگاه 
#دکوراسیون_مطب_دندانپزشکی 
#دکوراسیون_مطب_پوست_مو
#دکوراسیون_متفاوت
#دکوراسیون-مدرن_شیک
#طراحی_مطب_دندانپزشکی_کودکان 
#طراحی_مطب_پوست_مو
#decoro
10 months ago
😍پوستر اتاق کودک با شخصیت های کارتونی مختلف 😍 😍فروش انواع پوستر دیواری🤗
👌کیفیت چاپ عالی
🍭طرح های متنوع و زیبا قیمت و کیفیت به دلخواه شما از متری 45 هزار تومان در هر متر مربع تا 55 هزار تومان و بهترین کیفیت کاغذ و چاپ متری 70 هزار تومان
بیش از یک میلیون طرح متنوع
🖼📝چاپ در ابعاد دلخواه شما
🚛ارسال به تمام نقاط کشور
لینک تلگرام ما:
telegram.me/hmerati
📌لینک تلگرام در Info 🔝

#3dposter
#decoborna
#پوستردیواری_سه_بعدی 
#پوستر 
#پوستر_خاص
#پوستر_خلاقانه 
#پوستر_کودک 
#پوستر_دکوراسیون 
#دکوراسیون_داخلی 
#دکوراسیون_ایرانی 
#دکورو
#دکوراسیون_منزل 
#دکوراسیون_ویلا
10 months ago
عکس اول طراحی تی وی روم و عکس دوم اجراشده طراحی و عکس سوم قبل از اجرا منزل مسکونی آقای محمدی میباشد همانطور که در عکس هامیبینید دیوار تی وی روم در محل شومینه قدیمی که تخریب شده اجرا گردیده است و به خاطر اینکه منزل آقای محمدی در طبقه آخر بوده است بر رویه لوله هایه شومینه هایه طبقه های پایین که امکان تخریب نبوده جهت زیبایی آینه دکوراتیو نصب شده است🤩😍🤙 . #دکورو#decoroarch#طراحی_نما #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #دكوراسيون_مدرن#دکوراسیون_خاص #دکوراسیون_اداری #دکوراسیون_شیک #دکوراسیون_خانه #دکوراسیون_داخلی_منزل #دكوراسيون_مغازه
10 months ago
🤓طراحي نماي منزل مسکونی آقاي طاهري به همراه نقشه هاي اجراي جهت اجرا و گرفتن مجوز شهرداری توسط شركت #دکورو 😍مکان:تهران خ آزادی😜. #دکوراسیون_مغازه#دکوراسیون_لاکچری#دکوراسیون_کلاسیک#دکوراسیون_شیک#دکورو#decoroarch#دکوراسیون#دکوراسیون_داخلی#دکوراسیون_اداری#کابینت#دکوراسیون_منزل#دکوراسیون_خانه
10 months ago
#دکورو#decoroarch#دکوراسیون#دکوراسیون_داخلی#دکوراسیون_اداری#کابینت#دکوراسیون_مغازه#دکوراسیون_لاکچری#دکوراسیون_کلاسیک#دکوراسیون_شیک#دکوراسیون_منزل#دکوراسیون_خانه
a year ago
شرکت مهندسی دکورو 
طراحی و اجرای مطب دندانپزشکی آقای دکتر بهرمند
توسط شرکت مهندسی دکورو 
موقعیت: سعادت آباد
متراژ: 65 متر مربع
اتاق دو یونیته
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_داخلی
#دکورو
#طراحی_مطب
#دکوراسیون_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#دکوراسیون_مسکونی
#کاغذ_دیواری
#کورین
#طراحی_لوگو
#طراحی_لگو
#دکوراسیون_کلینیک_زیبایی_پوست
#دکوراسیون_لوکس
#دکوراسیون_مطب_لوکس
a year ago
شرکت مهندسی دکورو 
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مطب دندانپزشکی آقای دکتر بهرمند
توسط شرکت مهندسی دکورو 
موقعیت: سعادت آباد
متراژ:65 مترمربع 
تلفن تماس: 02166019635-09124376370
سایت: www.decoro.ir
کانال تلگرام: decoroir@
#decoroir
#decor
#interiordesign
#دکوراسیون_داخلی
#دکورو
#طراحی_مطب
#دکوراسیون_مطب
#دکوراسیون_مطب_پوست_و_مو
#طراحی_لوگو
#طراحی_لگو
#آسمان_مجازی
#طراحی_مطب_دندانپزشکی
#دکوراسیون_کلینیک_زیبایی_پوست
#لوکس
#دکوراسیون_لوکس
#دکوراسیون_مطب_لوکس
a year ago